Blizzard Battlenet
  • cập nhật: 2020-08-03
  • Phiên bản mới nhất: v1.23.2
5/5 (3 Reviews)

Blizzard Battle.net Sự chỉ rõ

mới nhất v1.23.2 / 2020-08-03
Nhà phát triển Blizzard
thể loại GameApplication
Hệ điều hành Windows, Mac OS, Android, iOS
Tải tập tin Battle.net-Setup.exe / 4.7MB
chức năng Blizzard Battle.net là một ứng dụng launcher bạn cần để sử dụng các trò chơi Blizzard như Warcraft, Starcraft, Overwatch, v.v. Về cơ bản, bạn có thể sử dụng quản lý tải xuống, cài đặt và xóa trò chơi của Blizzard cũng như trò chuyện với bạn bè và các tính năng mua sắm của Blizzard.

Leave a Reply

Your email address will not be published.