Zoom
  • cập nhật: 2020-09-08
  • Phiên bản mới nhất: v5.2
5/5 (1 Review)

Zoom PC Sự chỉ rõ

mới nhất v5.2 / 2020-09-08
Nhà phát triển Zoom Video Communications Inc.
thể loại BusinessApplication
Hệ điều hành Windows / Android / iPhone iOS / iPad / Chrome / Firefox
Tải tập tin ZoomInstaller.exe / 11.4MB
chức năng Zoom là một phần mềm được phát triển cho các lớp học video và hội nghị truyền hình. Về cơ bản, có một ứng dụng di động có thể được sử dụng trên iPhone và iPad, và khi tải xuống phiên bản Zoom PC, nó bao gồm các chức năng như chia sẻ màn hình bằng cách kết nối máy ảnh và micrô với máy tính. Các lớp học video, hội nghị truyền hình, v.v. đều có thể thực hiện được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.